Dejme šanci dětem

Podpořte vzdělání a talent dětí z dětských domovů!
Splnili jsme již 1811 přání
za 10 872 575

Možnosti podpory

Vážení dárci,

obecně prospěšná společnost Spolu dětem chce věnovat každému dítěti a jeho potřebě individuální pozornost. Proto mají děti v projektu Dejme šanci dětem vlastní variabilní symbol. Tím nabízíme všem dárcům možnost vybrat si přání, které chtějí podpořit a plně přitom garantovat transparentnost a adresnost dárcova příspěvku.

Více informací o projektu najdete zde

Variabilní symbol a pokyny pro platbu se vám zobrazí po té, co kliknete na PODPOŘIT u vybraného dítěte.


Z důvodu rychlého podpoření jednotlivých přání, je na webové stránky umístěno maximálně 10 přání, které průběžně doplňujeme ihned, když se místo uvolní.

Výše jednotlivého daru je zcela libovolná a je možné podpořit i několik přání najednou. Pokud se stane, že na jedno přání přispějí zároveň dva či více dárců, přebytek peněz je přiřazen jinému dítěti či více dětem v projektu dle aktuální potřeby - většinou jde dítěti, které je v projektu nejdéle.

Jednotlivé dary jsou k jednotlivým přáním nahrávány cca 1x týdně.

Obecné informace o projektu najdete zde.

MOŽNOSTI PODPORY:

1. Online platba přes zabezpečenou platbu darujme.cz

2. konkrétnímu dítěti - bankovním příkazem s uvedením konkrétního variabilního symbolu dítěte na účet číslo: 1048136016/2700 UniCredit Bank

3. bankovním převodem na účet číslo: 1048136016/2700 bez variabilního symbolu v případě, nemáte-li vybráno konkrétní dítě a přesto chcete náš projekt podpořit opakovanými platbami (prostředky budou přerozděleny těm dětem, které nemají dostatečnou pozornost dárců a již delší dobu čekají na splnění svého přání).
Veřejná sbírka byla zaregistrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/1067876/2012.

4. zasláním dárcovské SMS
Vyberte si částku, kterou chcete projekt podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS mezera SPOLUDETEM mezera 30
DMS mezera SPOLUDETEM mezera 60
DMS mezera SPOLUDETEM mezera 90
na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. My obdržíme 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Nebo pošlete trvalou DMS a pomáhejte dětem pravidelně:
DMS TRV SPOLUDETEM 30
DMS TRV SPOLUDETEM 60
DMS TRV SPOLUDETEM 90
na telefonní číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka
30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz


5. dopisová kampaň - zahájena v roce 2011 se speciálním bankovním účtem číslo 2106519344/2700. Podrobné informace k dopisové kampani.

6. poštovní složenkou typu hotovost – (prosím vždy uvádějte jméno a evidenční číslo dítěte - variabilní symbol)

Zásady zpracování osobních údajů


KONTAKT:
Manažerka projektu:
Veronika Košaříková

Spolu dětem o.p.s.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
e-mail: veronika.kosarikova@spoludetem.cz
www.spoludetem.cz
www.facebook.com/spoludetem
 

Rádi vám vystavíme Doklad o daru sloužící k daňovým účelům. Údaje potřebné pro tyto účely můžete rovnou vyplnit, pokud u přání, které byste chtěli podpořit, klikněte na PODPOŘIT. Nebo nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

K vystavení dokladu je zapotřebí dodat následující údaje:

• jméno a příjmení nebo název firmy u právnických osob
• datum narození nebo IČ
• adresa nebo sídlo firmy
• email


 

Jan (17 let) - pomůcky a učebníce do školy…

Na splnění čeká od: 22.11.2018

Josef (23 let) - kadeřnické pomůcky

Na splnění čeká od: 22.11.2018

Lukáš (13 let) - vybavení do vybíjené a…

Na splnění čeká od: 14.12.2018

Novinky Spolu dětem

Účastníme se 5. kola Vy rozhodujete, my pomáháme

Máme velikou radost, že se Tréninky dospělosti účastní 5. kola grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Máme o to větší radost, že projekt byl vybrán jako jeden z 536 příchozích žádostí. Přijďte nám dát Váš hlas od 21. ledna do 17.…

Všechny novinky >